Поверителност

Чрез регистрацията си потребителят потвърждава, че данните, посочени във формуляра за регистрация, са верни и не нарушават правата на трети лица.

Личните данни, които www.proficlean.eu получава при регистрацията, ще бъдат използвани правомерно изцяло в съовтветствие с разпоредбите на действащото законодателство на Република България единствено с цел обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. www.proficlean.eu гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Proficlean.eu

www.proficlean.eu предлага професионални почистващи препарати и дезинфектанти, уреди, мопове, хигиенни сервизни и хотелски камериерски колички, индустриални прахосмукачки, пароструйки, подопочистващи и метачни машини.

Contact Us

02 8 68 54 55
0888 55 36 26
orders(at)proficlean.eu

Facebook